Mašine za pelet

mašine za pelet

Izrada mašina za pelet, mašine za pelet od drveta, slame i ostale biomase. Mašine za proizvodnju peleta od stočne hrane  za ishranu stoke.