Mašine za proizvodnju peleta – drobilice za drobljenje drveta i slame u proizvodnji peleta.

Mašine za pelet – dodatna oprema drobilice za slamu i drugu biomasu  sa pogonom na traktor ili elektro motor. U procesu proizvodnje peleta potrebne su mašine za usitnjavanje mlevenje drveta, slame i ostale biomase. U ponudi su drobilice za BIG balu, ROLO balu i malu četvtrastu balu.

Mašine za pelet – dodatna oprema drobilice za drvo na traktorski pogon.